011 4015-600 / 069 4015-600
Informacije o važenju pasoša
Za putovanje u Bugarsku, Grčku, Španiju, Italiju.. potrebno je da pasoš važi još 3 meseca nakon povratka sa putovanja.
Za putovanje u Tursku, potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja.
*Navedena pravila su podložna promenama i svaki putnik je sam odgovoran da sa Ambasadom zemlje u koju putuje, proveri pravila koja se odnose na period važenja pasoša, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama!
Close Menu