011 4015-600 / 069 4015-600

Bez obzira na blagodeti bilo kog putovanja; letovanja, zimovanja, poslovnog putovanja, često nam uživanje ili poslovne obaveze prekinu neplanirane situacije, kao što je bolest ili neka povreda.

Ukoliko se još niste odlučili za polisu putnog osiguranja i razmišljate da li vam je ona zaista neophodna, savetujemo vam da bez odlaganja to uradite!

PUTNO OSIGURANJE (Najčešća pitanja)

  Ukoliko imam pasoš neke druge zemlje da li sam osiguran u njoj? 

Sva lica koja nisu državljani Srbije mogu zaključiti polisu putnog osiguranja u Wiener Stadtische osiguranju s tim što im pokriće važi u svim zemljama osim u zemlji čije državljanstvo poseduju.

  U polisi mi kao destinacija piše samo jedna zemlja, da li to znači na nisam osiguran u zemljama koje prolazim na putu do nje? 

Osiguravajuće pokriće važi u svim zemljama na određenoj teritoriji koja je navedena na polisi (npr. Evropa), bez obzira što je kao destinacija navedena samo jedna zemlja.

  Mogu li da produžim putno osiguranje ukoliko sam već otputovao? 

Može. Potrebno je da nam se obratite pre isteka ugovora kako bismo isti produžili.

  Da li osiguravate trudnice? 

Da, uz uslov da nije proteklo više od 28 nedelja trudnoće.

  Putujem u Crnu Goru/Bosnu i Hercegovinu samo sa ličnom kartom. Mogu li da budem osiguran?

U ovakvim slučajevima potrebno je da nam dostavite turistički vaučer. U slučaju da putujete u privatnoj organizaciji, polisu putnog osiguranja možete zaključiti samo ukoliko prelazite granicu uz pasoš.

  Da li putno osiguranje pokriva slučajeve koji su posledica hroničnog oboljenja? 

Samo u akutnim situacijama kada je život ugrožen.

  Da li su pokrivene alergije? 

Samo u akutnim situacijama kada je život ugrožen.

   Kako mogu da ostvarim pravo po polisi putnog osiguranja?

U slučaju korišćenja polise putnog osiguranja prvo je potrebno kontaktirati Call centar asistentske kuće, čiji je broj telefona naveden na polisi (+381 11 3636 990) . Nakon opisa situacije, bićete upućeni u zdravstsvenu ustanovu u kojoj će vam biti pružena potrebna medicinska pomoć.

  Da li se refundiraju telefonski troškovi koji nastanu kao posledica kontaktiranja Call centra radi ostvarivanja prava po polisi putnog osiguranja? 

Ne, ti troškovi se ne refundiraju.

  Da li moram nešto da platim ukoliko mi se ukaže medicinska pomoć? 

U slučaju kada je cena medicinske usluge niža od 100 €, trošak usluge snosi osiguranik uz refundiranje tog iznosa po povratku u zemlju. U svim ostalim okolnostima kada je nastupio slučaj pokriven osiguranjem troškove direktno pokriva osiguravajuća kuća.

 Da li je moguće kontaktirati asistentsku kuću preko društvenih mreža, odnosno, besplatnih kanala komunikacije? 

Za sada ne postoji mogućnost korišćenja društvenih mreža, vibera, skajpa… u te svrhe. Možete se na taj način obratiti drugom licu koje će u Vaše ime kontaktirati asistentsku kuću i dati potrebne podatke. Takođe, u slučaju da su im potrebne dodatne informacije, bićete kontaktirani.

  Koja je maksimalna starost za ugovaranje osiguranja? 

Moguće je osigurati lice koje maksimalno ima 83. godine.

  Koji je najduži period trajanja putnog osiguranja? 

Za lica koja imaju manje od 71 godinu, trajanje može biti godinu dana. U suprotnom, maksimalno trajanje je mesec dana. 

Close Menu